Emittente: ‘NEDERLANDSE FINANCIERINGSMIJ ONTWIKKEL’