'ASIAN DEVELOPMENT BANK 2016 1% XS0985998607-

ASIAN DEVELOPMENT BANK 2016 1% XS0985998607

Emittente: ASIAN DEVELOPMENT BANK ISIN: XS0985998607 Scadenza: 15/12/2016 Durata: 02 anni Cedola: 1% Frequenza cedola: Annuale Lotto Minimo: 1.000 Valuta: GBP Rating S&P: AAA Ammontare: 475.000.000

di , pubblicato il
Emittente:ASIAN DEVELOPMENT BANK
ISIN:XS0985998607
Scadenza:15/12/2016
Durata:02 anni
Cedola:1%
Frequenza cedola:Annuale
Lotto Minimo:1.000
Valuta:GBP
Rating S&P:AAA
Ammontare:475.000.000
Argomenti:

ASIAN DEVELOPMENT BANK 2016 1% XS0985998607

Emittente: ASIAN DEVELOPMENT BANK ISIN: XS0985998607 Scadenza: 15/12/2016 Durata: 03 anni Cedola: 1% Frequenza cedola: Annuale Lotto Minimo: 1.000 Valuta: GBP Rating S&P: AAA Ammontare: 375.000.000

di , pubblicato il
Emittente:ASIAN DEVELOPMENT BANK
ISIN:XS0985998607
Scadenza:15/12/2016
Durata:03 anni
Cedola:1%
Frequenza cedola:Annuale
Lotto Minimo:1.000
Valuta:GBP
Rating S&P:AAA
Ammontare:375.000.000
Argomenti: